Kyrkjegardar

I Strand kommune har me 5 kyrkjegardar. Idse kyrkjegard på Idse, Langeland kyrkjegard og Førland gravplass på Jørpeland, Strand kyrkjegard på Strand og Voster kyrkjegard på Voster. Biletet er frå Idse kyrkjegard.

Langeland er den einaste gravplassen som har eige urnefelt. Her blei det og i 2017 etablert ein navna minnelund.