Konfirmant 2023-2024


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut. Det er viktig å få med konfirmanten sitt mob.nr.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko me treng vite? Matallergiar, utfordringar, behov for tilretteleggeing... Sett kryss for begge undervisningsdagarar dersom ein kan begge dagane. Skriv i kommentarfeltet dersom det er viktig med klokkeslett på konfirmasjonsdagen.
Eg vil gjerne vere på gruppe med:
Velg undervisningsopplegg
Camp Ryfylke
konfirmantopplegg utan leir
kor-konfirmantKonfirmasjonsdag
Valg av undervisningsdag

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Me treng hjelp av dykk føresette til ein del praktiske oppgåver for å gjennomføre konfirmantåret slik me ynskjer. Til å ha med mat i ulike samenhengar, til kjøring eller til å vere vakter på arrangement. Ein ting for kvar konfirmant. Noko gjeld særleg dei som er med på leiren
Foresatte
Eg kan bidra med:

 

Kan de tillate at?


Er det i orden at namnet til den påmeldte blir offentliggjort i menighetsbladet Preikestolen og i Strandbuen? Og at bilete av konfirmanten blir brukt til seinare PR for konfirmasjonspplegg. Bileta/videoane me tar ynskjer me i utgangspunktet å bruke til å illustrere kva som skjer i konfirmantåret
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Ta med foresatt 2 dersom de vil at informasjon skal bli sendt til begge foresatte.
Foresatte
Eg kan bidra med: